งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิจจาณัฏฐ์ ยิ่งยง ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน 2566

กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปี 2565