กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิจจาณัฏฐ์ ยิ่งยง ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน 2566


ปฎิทินงานบริหารกิจการนักเรียน1